Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΡΙΤΩΝ

ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο συγκροτεί Μητρώο Κριτών, στο πλαίσιο των διαδικασιών και διεργασιών για την περαιτέρω ερευνητική και ακαδημαϊκή ανάπτυξή του. Έργο των κριτών θα είναι η συμβολή στην αξιολόγηση προτάσεων για ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα, χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΑΠ.

Στο Μητρώο μπορούν να εγγραφούν:

  • Μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και άλλων χωρών.
  • Ερευνητές όλων των βαθμίδων από αναγνωρισμένα Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και άλλων χωρών.
  • Διδάκτορες με τουλάχιστον 5ετή μεταδιδακτορική επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία.

Η εγγραφή είναι δυνατή από τις 29 Μαρτίου 2016 και το Μητρώο θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Ωστόσο, η αξιοποίηση των εγγεγραμμένων μελών θα ξεκινήσει άμεσα και ανάλογα με τις ανάγκες κρίσης των προγραμμάτων που διαχειρίζεται το ΕΑΠ. Για τις υπηρεσίες τους προς το ΕΑΠ, τα μέλη του Μητρώου θα αμείβονται ανάλογα με το προσφερόμενο έργο και σύμφωνα με τα ισχύοντα σε διαδικασίες κρίσης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: vice-president_acad{at}eap.gr.

Για να προχωρήσετε στην εγγραφή σας στο Μητρώο Κριτών, παρακαλούμε δημιουργήστε λογαριασμό χρησιμοποιώντας το link«Δημιουργία λογαριασμού» (το μητρώο δεν δέχεται νέες αιτήσεις). Στη συνέχεια και αφού δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας, επιλέξτε την επιλογή «ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ» (το μητρώο δεν δέχεται νέες αιτήσεις), από το μενού, για να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία.

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία, θα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος, όπως για παράδειγμα  να αναρτήσετε το σωστό τύπο αρχείου (pdf, doc, docx) ή να συμπληρώσετε με τις απαραίτητες πληροφορίες (τα πεδία με το αστεράκι είναι υποχρεωτικά). Μετά από τη διόρθωσή του, μπορείτε να προχωρήσετε στην υποβολή της φόρμας. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, θα εμφανιστεί το μήνυμα «Η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς». 

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: jregister{at}eap.gr.